Skip to content

Dobra wiadomość! Nabór wniosków rozpocznie się w czerwcu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację.

Spis treści

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca, a przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski tylko do 8 lipca.

Celem konkursu jest ograniczenie negatywnego wpływu czynników ryzyka, zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a przede wszystkim — poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dofinansowaniem objęte są takie działania jak: poprawa bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i stanowisk pracy, zakup oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrony przed promieniowaniem optycznym, zakup urządzeń do oczyszczania i uzdatniania powietrza, zakup sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa na wysokościach, w zagłębieniach terenu i innych miejscach pracy czy zakup sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne lub chemiczne. Ponadto przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej, sprzętu i urządzeń zmniejszających obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego lub urządzeń chroniących przed hałasem, drganiami mechanicznymi i promieniowaniem elektromagnetycznym.

Jakie są warunki przystąpienia do konkursu organizowanego przez ZUS? Może przystąpić do niego płatnik składek, który spełni łącznie kilka warunków. Po pierwsze – przedsiębiorca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po drugie – nie może też zalegać z opłacaniem podatków. Oprócz tego płatnik składek nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania układowego z wierzycielem. Dodatkowo, co istotne, przedsiębiorca nie może ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego finansowania. O środki z ZUS nie można też wnioskować przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, jeśli przedsiębiorca został do tego zobowiązany.

Czytaj więcej: https://zus-info.pl/

5 komentarzy

 1. Ala
  11 maja 2022 @ 11:37

  Super wiadomość, w końcu będę mogła otrzymać dotację na rozwój mojej działalności.
  Ta dotacja pozwoli mi zatrudnić więcej pracowników i rozwinąć działalność. Pozwoli mi także na zapewnienie lepszych świadczeń i narzędzi dla członków mojego zespołu.

 2. Ewa
  11 maja 2022 @ 11:37

  Jestem bardzo podekscytowana, że zostałam wybrana do otrzymania tej dotacji. Wiem, że pomoże mi to w osiągnięciu sukcesu i nie mogę się doczekać, kiedy zacznę działać. Bardzo dziękuję za pomoc w osiągnięciu tego celu!

 3. Olaf
  11 maja 2022 @ 11:38

  Kiedy po raz pierwszy założyłem firmę, nie miałem pojęcia, jak trudno będzie pozyskać kapitał. To było trudne – trudniejsze niż wszystko, co robiłem wcześniej – ale teraz, kiedy dostanę tę dotację, sprawy zaczynają nabierać tempa.

  To była długa droga, ale teraz, kiedy jesteśmy na finiszu, czuję, że wreszcie mogę odetchnąć! Ta dotacja pomoże mi kupić więcej towaru i zatrudnić więcej pracowników, dzięki czemu będziemy mogli naprawdę rozwinąć naszą działalność. A to oznacza więcej miejsc pracy dla naszej społeczności!

 4. Henryk
  11 maja 2022 @ 11:40

  Jestem bardzo podekscytowana, że mogę ogłosić, iż będę mogła otrzymać dotację na rozwój mojej firmy. Jest to ogromny krok dla mnie i mojego zespołu, a wszystko to dzięki Wam.

  Kiedy zakładałem tę firmę, wiedziałem, że będzie to wyzwanie. Ale Wy wszyscy byliście przy mnie na każdym kroku – z Waszym wsparciem, zachętą i miłością. To właśnie dzięki temu udało nam się zajść tak daleko!

 5. Judyta
  11 maja 2022 @ 11:40

  Zamierzam wykorzystać te pieniądze na zatrudnienie większej liczby pracowników, co oznacza, że będę mógł jeszcze szybciej dostarczać Wam usługi. Wiem, że o to prosiliście, a teraz będziemy mogli to zrealizować.

Dodaj komentarz