Skip to content

E-Urząd Skarbowy: posiada nowe usługi

Spis treści

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy. Użytkownicy e-Urządu Skarbowego mogą teraz otrzymywać na swoje konto w serwisie korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Warunkiem skorzystania z tej usługi jest wyrażenie zgody na taką formę komunikacji.

Ponadto w serwisie e-Urząd Skarbowy można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Zmiana prawa umożliwiła automatyzację załatwiania niektórych spraw przez KAS oraz ułatwiła klientom komunikację z urzędami skarbowymi. Ustawa z 8 czerwca 2022 r. pozwala w większym niż dotychczas stopniu korzystać z usług cyfrowych, wprowadzić doręczenia elektroniczne w e-Urzędzie Skarbowym oraz zautomatyzować proces wydawania zaświadczeń.

Osoby fizyczne korzystające z e-Urząd Skarbowy nie ponoszą opłaty skarbowej od wydanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może pobrać zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie jest automatycznie podpisywane pieczęcią szefa KAS. Jeśli zaświadczenie jest wystawiane ręcznie przez urząd skarbowy i dostarczane na konto w e-Urząd Skarbowy, jest podpisywane podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Dokument elektroniczny wydany przez organ wydający certyfikaty jest jako bardzo ważna informacja skarbowa. Należy go szanować i może on być wykorzystany jako dowód tożsamości lub innych danych osobowych. Przykładowo, dokument elektroniczny może posłużyć do potwierdzenia tożsamości w przypadku ubiegania się o kredyt lub ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni.

Ponadto samorządowe jednostki pomocy społecznej mają możliwość automatycznego sprawdzania informacji o dochodach swoich klientów w usłudze elektronicznej wymiany danych udostępnianej przez KAS.

3 komentarze

 1. Adrian
  19 lipca 2022 @ 16:32

  To świetnie, że e-Urząd Skarbowy ma takie nowe usługi dla obywateli. Myślę, że dzięki temu każdy będzie mógł łatwiej płacić swoje podatki i otrzymywać należne mu świadczenia.

 2. Maciek
  19 lipca 2022 @ 16:33

  Myślę, że E-Urząd Skarbowy to świetny zasób dla obywateli. Serwis jest łatwy w użyciu, a nowe funkcje są mile widzianym uzupełnieniem systemu.

 3. Aneta
  19 lipca 2022 @ 16:35

  Jestem zdania, że E-Urząd Skarbowy to ważne i przydatne narzędzie dla osób, które chcą złożyć swoje podatki, ponieważ pozwala im to zrobić z domu. Jest to wielka zaleta dla osób, które nie chcą tracić czasu i pieniędzy na osobiste chodzenie do urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz