Skip to content

Główny Urząd Statystyczny informuję o liczbie zgonów w Polsce w 2021 r.

Spis treści

Liczba zgonów w Polsce w 2021 r. była wyższa niż kiedykolwiek od czasów wojny.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w ubiegłym roku w Polsce zmarło 519 517 osób, o 42 tys. więcej niż rok wcześniej. GUS wylicza, że liczba zgonów przekroczyła o blisko 154 tys. średnią roczną wartość z ostatnich 50 lat.

Z danych GUS wynika, że tak dużej liczby zgonów nie było w Polsce od czasów wojny. GUS podaje dane: 519 517 osób zmarło w 2021 roku. Wzrost liczby zgonów w stosunku do 2020 r. wyniósł ponad 42 tys.

W raporcie zauważono, że tygodnie przypadające na dni od 29 marca do 11 kwietnia oraz od 6 do 19 grudnia były szczególnie krytyczne, z prawie 14 000 zgonów w każdym z nich. Średnia tygodniowa w 2021 roku wyniosła prawie 10 000, a w 2020 roku – nieco ponad 9 000 zgonów.

Jak podaje GUS, analiza danych o zgonach w 2020 i 2021 r. według struktury wiekowej wskazuje na wzrost w niemal wszystkich grupach wiekowych. Największe wzrosty (o 11 proc.) odnotowano wśród osób w grupie wiekowej 65-74 lata. Począwszy od najmłodszych grup wiekowych ludności widoczna jest nadumieralność mężczyzn, tzn. współczynniki zgonów mężczyzn są wyższe niż kobiet.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący przyczyn zgonów w Polsce. GUS wskazał, że główną przyczyną wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2021 r. była trwająca pandemia koronawirusów, której kolejne fale osiągały swoje szczyty na przełomie marca i kwietnia oraz w grudniu.

Według danych GUS, w 2020 r. z powodu COVID-19 zmarło w Polsce prawie 41,5 tys. osób; w 2021 r. liczba ta wzrosła do ponad 91 tys. osób. Innymi słowy, z powodu koronawirusów zmarło ponad dwukrotnie więcej osób niż rok wcześniej.

Z danych GUS wynika, że w 2021 roku – podobnie jak w latach poprzednich – głównymi przyczynami zgonów były choroby układu krążenia i nowotwory, ale obie grupy odpowiadały już za nieco ponad połowę wszystkich zgonów. W porównaniu z rokiem 2020 udział ten zmniejszył się o prawie 6 procent.

Spadki obserwuje się w niemal wszystkich klasach przyczyn zgonów. Zmiany te są pochodną pandemii, w wyniku której w Polsce w 2021 r. zmarło ponad 91 tys. osób, co oznacza, że zgony z powodu COVID-19 stanowiły prawie 18 proc.

Współczynnik zgonów na 100 000 ludności z powodu COVID-19 jest prawie o 50 wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet, a wśród mieszkańców miast jest o ponad 50 wyższy niż wśród mieszkańców wsi.

Analiza zgonów z powodu COVID-19 według wieku osoby zmarłej wskazuje na duże zróżnicowanie umieralności zależnej od płci osoby zmarłej. W prawie wszystkich grupach wiekowych współczynnik umieralności na 100 000 ludności jest dwukrotnie wyższy wśród mężczyzn. Przyczyną tego zjawiska może być m.in. gorszy stan zdrowia mężczyzn w Polsce, którzy bardzo często zaniedbują badania profilaktyczne i są obciążeni licznymi nieleczonymi chorobami”.

Dodaj komentarz