Skip to content

Komu przysługują zasiłki i dodatki do emerytur i rent?

Spis treści

Świadczenia i dodatki dla seniorów często obejmują: zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenie społeczne, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od chorób zawodowych i urazów, usługi zdrowotne. Czasami przyznawane są dodatkowe świadczenia w postaci dodatków do dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu (np. zasiłki dla inwalidów). W Polsce istnieje system świadczeń rodzinnych uzależnionych od stanu majątkowego dla osób powyżej 60 roku życia. Osoby w tym wieku mogą być również uprawnione do otrzymywania zasiłków mieszkaniowych.

Oprócz rent i emerytur seniorzy mogą liczyć na różne formy wsparcia. Jedną z nich jest zasiłek pielęgnacyjny, który wypłacany jest seniorom powyżej 75. roku życia, którzy są niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Drugą formą wsparcia jest zasiłek pielęgnacyjny, który przyznawany jest osobom powyżej 75 roku życia, które potrzebują pomocy w opiece nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Nieuzyskane świadczenia dla wdów lub wdowców mogą być wypłacane pozostałemu przy życiu współmałżonkowi, jeśli emeryt lub rencista zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet). Aby otrzymać niewypracowane świadczenia dla wdów lub wdowców, pozostały przy życiu współmałżonek musi mieć mniej niż 60 lat w chwili śmierci.

Zasiłek celowy jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym osobom, które nie mają wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: żywność, leki, opał, odzież czy sprawienie pogrzebu. W 2022 roku wynosi on maksymalnie 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc ta jest zazwyczaj przyznawana jako jednorazowe świadczenie w nagłych przypadkach, które zaspokaja pilną potrzebę pomocy. Za pomocą ZUS telefon można dzwonić do pracowników ZUS, co pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba gdzieś jechać, a potem wracać do domu.

Dodatek kombatancki i dodatek za tajne nauczanie przysługuje obywatelom polskim, którzy spełniają warunki określone w ustawie. Dodatek kombatancki jest jednorazowym świadczeniem dla osób, które działają w organizacjach kombatanckich i jest wypłacany od 1 marca 2014 roku. Dodatek za tajne nauczanie jest przyznawany do 2044 roku, ale tylko tym osobom, które były nauczycielami przed 1 września 1939 roku.

3 komentarze

 1. Adelaida
  23 czerwca 2022 @ 10:26

  Wreszcie przyznano mi zasiłek, na który zasługuję.

  Od pięciu lat mieszkam w Polsce i jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie mogę tu godnie żyć.

 2. Krystian
  23 czerwca 2022 @ 10:27

  Państwo polskie zawsze było dla mnie miejscem, w którym mogłem godnie żyć.

  Jestem dumna, że jestem częścią tego kraju i wdzięczna za możliwości, jakie mi dał.

 3. Janek
  23 czerwca 2022 @ 10:30

  Piszę, aby podziękować za hojne zasiłki, które mi przysługują, a które pozwolą mi godnie żyć w Polsce. Luxus piękny super.

Dodaj komentarz