Skip to content

Procedura, która umożliwia przekręty na podatku VAT

Spis treści

Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nie zdaje sobie sprawy z faktu, że oszustwa związane z podatkiem VAT są powszechne w Europie. Oszustwo VAT jest rodzajem oszustwa, w którym osoba lub firma wykorzystuje specjalną standardową procedurę, aby uniknąć płacenia podatku VAT od towarów, które importują do UE.

Najczęstszym sposobem uniknięcia płacenia podatku VAT jest zastosowanie procedury 42. Procedura ta pozwala na przywóz towarów spoza UE, nawet jeśli podlegają one cłom przywozowym i innym opłatom, pod warunkiem że są wykorzystywane do celów handlowych.

Należy jednak pamiętać, że oprócz procedury 42 istnieje wiele procedur celnych, które mogą być wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT. Przykładem może być procedura 50a, która pozwala na przywóz towarów spoza UE, nawet jeśli podlegają one należnościom celnym przywozowym i innym opłatom, pod warunkiem że są one wykorzystywane do celów handlowych, a nie do konsumpcji osobistej (np. do odsprzedaży).

Niestety, pomimo tego, że tego rodzaju oszustwa mają miejsce od lat (a w rzeczywistości nasiliły się), niewiele zrobiono, aby je powstrzymać na szczeblu urzędowym.

Gdy importer z siedzibą w Unii Europejskiej ma prawo dokonać zgłoszenia celnego do zwolnienia w dowolnym kraju członkowskim UE, może to zrobić w dowolnym miejscu. Jeśli jednak nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju, w którym dokonuje odprawy celnej (np. niemiecka firma bez polskiego NIP-u zgłasza towar do odprawy w Polsce), to sytuacja się komplikuje.

Cło nie jest w żadnym wypadku problemem, ponieważ stawki i przepisy są takie same we wszystkich krajach UE. Problemem staje się podatek VAT.

Importer będzie musiał zapłacić podatek VAT od przywozu towarów do Polski. Ale ile? Stawka zależy od tego, czy zapłacił on VAT od tych towarów przed ich sprowadzeniem do Polski (tzn. sprowadził je już z innego kraju). Jeśli tak, to możliwe, że nie trzeba płacić żadnego podatku – polski rząd przyjmie to, co zostało zapłacone gdzie indziej jako wystarczające do pokrycia podatku VAT należnego z tytułu tego importu.

Informacja celna jest dostępna dla wszystkich krajów na świecie. Ta strona zawiera informacje o cłach, stawkach celnych, zwolnieniach z cła i ograniczeniach w przepływie towarów przez granice.

UE pracuje nad poprawą skuteczności procedury celnej 42, która jest stosowana w celu określenia, czy towary są objęte podatkiem akcyzowym. Procedura 42 umożliwia przedsiębiorstwom złożenie dobrowolnej deklaracji, że nie będą one zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od niektórych towarów.

Na przestrzeni lat pojawiło się jednak kilka problemów związanych z tym procesem. W swoim sprawozdaniu rocznym w sprawie ochrony interesów finansowych UE i zwalczania nadużyć finansowych za 2018 r. Komisja Europejska wskazała na niektóre z tych problemów. W 2020 r. zaleciła, aby informacje przekazywane przez importerów w ramach procedury celnej 42 były udostępniane elektronicznie organom podatkowym w innych państwach członkowskich, tak aby mogły one porównać je z tym, co zostało zgłoszone przez importera w informacji podsumowującej i deklaracji VAT.

3 komentarze

 1. Julia
  13 lipca 2022 @ 15:03

  Zgadzam się, że to dobrze, że służby celne działają w ten sposób, dostarczając odpowiednich informacji i ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach.

  Jest to wielki krok we właściwym kierunku.

 2. Henio
  13 lipca 2022 @ 15:04

  Urząd Celny znany jest z tego, że jest bardzo dokładny, więc dobrze, że działa w ten sposób, dostarczając odpowiednich informacji i ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach.

  Służby celne przyjmują proaktywne podejście, przekazując informacje i ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach związanych z importem niektórych towarów.

 3. Ilona
  13 lipca 2022 @ 15:05

  To dobrze, że służby celne działają w ten sposób, dostarczając odpowiednich informacji i ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach. Jest to świetne posunięcie dla społeczeństwa i pomoże zapobiec skrzywdzeniu ludzi.

Dodaj komentarz