Skip to content

Wady zgryzu – obserwacje ortodonty z Rzeszowa

Spis treści

Jako ortodonta z Rzeszowa, zwracam uwagę na istotność prawidłowego rozwoju czynności fizjologicznych w jamie ustnej. Odpowiednia fizjologia jest kluczowa dla poprawnego dojrzewania całego układu stomatognatycznego oraz artykulacji. Jednym z czynników, który może wpłynąć na powstanie wad zgryzu i zaburzeń wymowy jest przetrwały niemowlęcy typ połykania.

Leczenie wad zgryzu u ortodonty Rzeszów – streszczenie badań

W kontekście grupy zawodowej, którą reprezentuję chciałbym zwrócić uwagę na wyniki badań neuromotorycznych języka u pacjentów z wadą zgryzu i dysfunkcją języka. Porównując je z wynikami pacjentów z dojrzałym typem połykania. Jako ortodonta Rzeszów pracuje w zawodzie kilka lat dość często spotykam pacjentów z nieprawidłowym położeniem i funkcją języka. Podczas tego rodzaju dysfunkcji u pacjentów występuje zaburzenie ustnej percepcji, co wpływa na czucie stereognostyczne w jamie ustnej.

Badania przeprowadzone przez logopedów, przy użyciu szpatułki logopedycznej i oceny wizualnej podczas przełykania śliny oraz badania stereognastyczne według metod Koczorowskiego, potwierdzają zw. między dysfunkcją języka a upośledzeniem korelacji czuciowo-ruchowej u pacjentów w wieku rozwojowym.

W świetle tych wyników, w przypadku pacjentów z wadą zgryzu powikłaną dysfunkcją języka, interdyscyplinarne specjalistyczne leczenie ortodontyczno-logopedyczne jest niezbędne. Taka terapia, prowadzona przez ortodontów z Rzeszowa, ma na celu poprawienie czucia stereognostycznego w jamie ustnej. W czasie terapi występuję poprawa ustnej percepcji, co z kolei może wpłynąć na poprawę funkcjonowania całego układu stomatognatycznego oraz artykulacji.

Słowa kończące

Jako ortodonta z Rzeszowa, zwracam uwagę na konieczność skutecznego leczenia pacjentów z wadą zgryzu i dysfunkcją języka. Dzięki interdyscyplinarnej współpracy z logopedami. Stosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych. Jesteśmy w stanie pomóc pacjentom w poprawie ich funkcjonowania i jakości życia.