Skip to content

Jak wygląda transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego?

Spis treści

Gdy obywatel polski jest dotknięty zagranicznym dokumentem stanu cywilnego i posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia, który został sporządzony na terytorium Polski, ma prawo do dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Mają również prawo do ubiegania się o polski dokument tożsamości lub numer PESEL.

Transkrypcja polega na wiernym i dosłownym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno pod względem językowym, jak i formalnym. Obejmuje to przeliterowanie imion i nazwisk tak, jak są one wymawiane w języku polskim, bez ingerencji w postaci tłumaczenia lub transliteracji z jednego języka na drugi.

Jeśli zaświadczenie nie zawiera wszystkich niezbędnych danych, należy je uzupełnić. Posługiwanie się bowiem „polską wersją” zagranicznego zaświadczenia sporządzonego z brakującymi danymi może powodować liczne problemy przy załatwianiu spraw urzędowych, takich jak nadawanie numerów PESEL czy wydawanie paszportów i dowodów osobistych, sporządzanie aktów notarialnych czy postępowania sądowe.

Uzupełnienie aktu zagranicznego odbywa się w formie czynności materialno-technicznej. Urząd Stanu Cywilnego uzupełnia Akta na podstawie wcześniej sporządzonych aktów stanu cywilnego.

Do kogo się odnosi:

Osoba, której akt dotyczy (w przypadku osoby niepełnoletniej – przedstawiciel ustawowy).

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca), wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.

Osoba, która wykaże interes prawny lub faktyczny (w przypadku transkrypcji aktu zgonu).

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego to:

1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego

2. Ważny dowód osobisty – do wglądu

3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego (lub kserokopia, gdy nie ma możliwości uzyskania oryginału)

4. Tłumaczenie urzędowe oryginału zagranicznego na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na formularzach wielojęzycznych)

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3 komentarze

 1. Jarek
  27 czerwca 2022 @ 13:50

  Transkrypcja jest trudna i wymagająca dla zwykłego zjadacza chleba, typowego „Kowalskiego z wąsem”:)

  Uważam, że to są trudne obowiązki dla Niego.

 2. Sylwek
  27 czerwca 2022 @ 13:52

  Gdy rozważymy wagę tych obowiązków, trudności i wymagania, jakie się z nimi wiążą, to okaże się, że są one trudne i wymagające. Myślę, że nie są tak strasznie wymagające, żeby ich nie przestrzegać.

 3. Lucjan
  27 czerwca 2022 @ 13:54

  Nie sądzę, aby można było powiedzieć, że jest to trudne zadanie dla Kowala typowego. Przepisanie obowiązków nie jest łatwym zadaniem, ale wierzę, że Kowalski poradziłby sobie z każdym zadaniem bez żadnych trudności.

Dodaj komentarz