Skip to content

Pozostała ostatnia szansa na wyłączenie się z systemu odbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości w Rudzie Śląskiej

Spis treści

Miasto Ruda Śląska wszczyna nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wygaśnie 31 grudnia 2020 r. i nie zostanie przedłużona. Celem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie oferty na przygotowanie umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zbliża się termin wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbioru odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej. Od czerwca przyszłego roku zostanie przeprowadzone zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Decyzję o wyłączeniu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych podjęła Rada Miejska 26 listopada 2020 r. podczas sesji. Rada Miejska uznała, że sprawniej i taniej będzie, jeśli te nieruchomości będą odbierane przez prywatne firmy zamiast pracowników gminy, którzy obecnie wykonują to zadanie. Właściciel nieruchomości w gminie Ruda Śląska, może podlegać pod odbiór odpadów komunalnych. Termin złożenia wniosku o wyłączenie z systemu odbioru odpadów komunalnych upływa 16 września 2022 roku. Jeśli chce się wyłączyć z tego systemu, można złożyć oświadczenie w tym terminie.

Jeśli podlegasz systemowi odbioru odpadów komunalnych i nie chcesz z niego korzystać, musisz podjąć kroki w celu wyłączenia się z tego systemu do 16 września 2022 roku. W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie, w którym zadeklarujesz zamiar wyłączenia się z systemu. Potem wystarczy już tylko powiadomić Urząd Miasta Ruda Śląska. Aby Państwa decyzja nie została uznana za ważną z mocy prawa, a Państwa roszczenia odszkodowawcze wobec Gminy Ruda Śląska oparte na niekorzystaniu przez Państwa z organizowanego przez nią systemu odbierania odpadów komunalnych nie zostały uznane za uzasadnione (chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności), konieczne jest dostarczenie przez Państwa potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej.

2 komentarze

  1. Jarek
    13 września 2022 @ 12:32

    Bardzo się cieszę, że wreszcie wyłączę się z odbioru odpadów. Jestem bardzo zadowolony z tej informacji.

  2. Karolina
    13 września 2022 @ 12:34

    Myślę, że dostarczane są potrzebne informacji na temat wyłączenia się od odbioru odpadów. Rozumiem, że może to być trudny i czasochłonny proces, ale warto.

Dodaj komentarz